• September 22, 2021
  Liana: A Perfect Ten
 • September 21, 2020
  Liana Turns Nine
 • September 21, 2018
  Liana is Seven
 • September 22, 2017
  Liana is Six
 • September 21, 2016
  Liana turns 5
 • June 22, 2015
  Haley Performs, Liana Debuts
 • October 15, 2014
  Our Love
 • January 18, 2014
  Liana in the Park
 • April 19, 2013
  Liana's Panda
 • April 9, 2013
  Saenz Janitorial Services
 • November 11, 2012
  Enjoying Saturday
 • September 21, 2012
  Happy Birthday: Liana turns 1